دسته بندی

فرم و آزمون

تقلب در آزمون آنلاین

راه های جلوگیری از تقلب در آزمون آنلاین

 برای دریافت اطلاعات مختلف، برای نظر سنجی‌ها و مخصوصا برای گرفتن آزمون‌های مختلف به شکل آنلاین ابزارهای مختلفی هستند. که شما می‌توانید از آن‌ها برای ساخت، تصحیح و دریافت آمار…

فرم و آزمون آنلاین

بررسی مزایا و معایب آزمون آنلاین

مدت‌هاست فرم‌ها و آزمون‌های آنلاین بخش زیادی از امتحانات و پرس‌نامه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و بسیاری از فرآیندها را آسان کردند. استفاده از این روش برای جمع آوری…

فرم و آزمون آنلاین

فرم و آزمون آنلاین

می‌خواهید آزمون یا پرسشنامه آنلاین داشته‌باشید؟ تیم تاپا اینجاست تا بهتون کمک کنه! برای دریافت اطلاعات مختلف، برای نظر سنجی‌ها و مخصوصا برای گرفتن آزمون‌های مختلف به شکل آنلاین ابزارهای…