دسته بندی

خدمات فرهنگیان

نوشته‌های مربوط به انواع خدمات مربوط به فرهنگیان و دبیران محترم

تایپ سوالات امتحانی

سفارش تایپ سوالات امتحانی

باید سوالات تایپ‌شده به مدرسه تحویل بدی؟ تیم تاپا اینجاست که بهت کمک کنه! فرهنگیان، مربیان و به طور کلی هر کسی که در حال تدریس موضوعی به دیگران هست،…

طراحی جزوه

طراحی جزوه

معلمی و هنوز جزوه اختصاصی نداری؟ تیم تاپا اینجاست که بهت کمک کنه! فرهنگیان، مربیان و به طور کلی هر کسی که در حال تدریس موضوعی به دیگران هست، لازمه…

طرح درس فرهنگیان

طرح درس فرهنگیان

در حال تدریس هستی و طرح درس نداری؟ تیم تاپا اینجاست که بهت کمک کنه! فرهنگیان، مربیان و به طور کلی هر کسی که در حال تدریس موضوعی به دیگران…